28.10.2011 MB tot toekenning van eenmalige financiële hulp aan de steden en gemeenten in het kader van de basisopleiding van de gemeenschapswachten

ondertekenaar
TURTELBOOM Annemie - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
260994
essentie
In het kader van het preventiebeleid, wordt aan de steden en gemeenten een eenmalige bijkomende financiële tegemoetkoming toegekend voor de vorming van de gemeenschapswachten. Deze eenmalige financiële hulp betreft een bijdrage in de kosten verbonden aa ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren