07.11.2011 KB wijz. KB 08.10.1981 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid,
WATHELET Melchior - Staatssecretaris voor Begroting, toegevoegd aan de Minister van Begroting, Staatssecretaris voor Migratie- en asielbeleid, toegevoegd aan de Minister belast met Migratie- en asielbeleid, en wat de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid betreft, toegevoegd aan de Eerste Minister, Staatssecretaris voor Gezinsbeleid, toegevoegd aan de Minister van Werk, en wat de aspecten inzake personen- en familierecht betreft, toegevoegd aan de Minister van Justitie en Staatssecretaris voor de Federale Culturele Instellingen, toegevoegd aan de Eerste Minister ,
inforumnummer
261258
essentie
Dit besluit voegt in Titel II van het KB 08.10.1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen een Hoofdstuk IX met de titel 'Bepalingen inzake het verblijf van toepassing op de niet-bege ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren