20.10.2011 MB betr. de procedure van veiligheidsverificatie voor alle personeelsleden van de n.v. van publiek recht ASTRID en van haar onderaannemers

ondertekenaar
TURTELBOOM Annemie - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
261260
essentie
De Nationale Veiligheidsoverheid voert voortaan tweejaarlijks een veiligheidsverificatie uit voor elk personeelslid, van de nv ASTRID of van haar onderaannemers, dat een functie uitoefent waarbij de toegang tot de ASTRID-systemen of tot elke infrastructuu ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren