07.11.2011 Wet wijz. Wetboek van strafvordering en van de wet 22.03.1999 betr. de identificatieprocedure via DNA onderzoek in strafzaken

ondertekenaar
DE CLERCK Stefaan - Min. van Justitie,
inforumnummer
261398
essentie

Deze wet voorziet in een modernisering van het gebruik van DNA-onderzoek in strafzaken. De wet heeft enerzijds betrekking op de verbetering van de procedures en de noodzakelijke aanpassingen in de wet 22.03.1999, maar bevat anderzijds ook bepalingen di ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren