24.10.2011 KB wijz. KB 04.04.1996 betr. de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,
inforumnummer
261486
essentie
Sommige parameters dienen nagekeken te worden vóór een bloedafname. Dit besluit voorziet een uizondering voor de toepassing van deze parameters wanneer slechts één zakje erytrocytenconcentraat wordt afgenomen met een totaal volume van maximaal 210 ml, ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren