31.10.2011 MB houdende de vaststelling van de nadere regels betr. de subsidieverlening voor het aankopen van personenalarmtoestellen

ondertekenaar
VANDEURZEN Jo - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
261895
essentie
Dit besluit bepaalt de regels die de subsidiëring van de aankoop van personenalarmtoestellen verder mogelijk maken zodat er een beleidsmatig antwoord kan worden gegeven op de maatschappelijke noodzaak om de inspanningen uit het verleden voort te zetten e ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren