18.11.2011 Dec. tot regeling van het bewijs van taalkennis, vereist door de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18.07.1966

ondertekenaar
BOURGEOIS Geert - Vlaams Min. van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand,
inforumnummer
261899
essentie

Dit decreet geeft voor de lokale en regionale ambtenaren, aan de Vlaamse Regering de bevoegdheid aan te wijzen welke instantie(s) gemachtigd is (zijn) bewijzen van taalkennis vereist door de taalwetten uit te reiken. Daarnaast bepaalt het decreet dat d ...

type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren