26.04.2010 Wet houdende diverse bepalingen inzake de organisatie van de aanvullende ziekteverzekering

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie,
inforumnummer
261907
essentie
De wet past de Belgische wetgeving aan ingevolge een met redenen omkleed advies van de Europese Commissie stellende dat de wetgeving inzake aanvullende ziekteverzekeringen aangeboden door ziekenfondsen en andere mutualistische entiteiten niet in overeenst ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren