19.12.2011 KB wijz. KB 08.10.1981 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

ondertekenaar
DE BLOCK Maggie - Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Justitie,
TURTELBOOM Annemie - Min. van Justitie,
inforumnummer
261994
essentie
Ingevolge het Besluit van de Raad van de Europese Unie van 01.12.2011 betreffende de volledige toepassing van de bepalingen van het Schengenacquis in het Vorstendom Liechtenstein met ingang van 19.12.2011, moeten de bijlagen bij het KB 08.10.1981 betreffe ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren