28.10.2011 BVR wijz. diverse besluiten tot uitvoering van titel XVI van dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

ondertekenaar
SCHAUVLIEGE Joke - Vlaams Min. van Leefmilieu, Natuur en Cultuur,
inforumnummer
261997
essentie
Dit besluit wijzigt 3 besluiten die het Milieubeleidsdecreet (DABM) uitvoeren, waaronder het Milieuhandhavingsbesluit. De wijzigingen betreffen aanpassingen die noodzakelijk waren om de besluiten in overeensteming te brengen met een aantal verordeningen, ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren