28.12.2011 MB wijz. art. 23 en 25 van het MB 26.11.1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering in het kader van de passende dienstbetrekking

ondertekenaar
DE CONINCK Monica - Min. van Werk,
inforumnummer
262149
essentie
Dit besluit wijzigt de criteria van de passende dienstbetrekking beoogd in de reglementering betreffende de werkloosheid. Deze criteria zijn voortaan strakker, zodanig dat de werklozen voortaan minder snel een betrekking kunnen weigeren. ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren