28.12.2011 KB wijz. KB 12.12.2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet 10.08.2001 betr. de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betr. het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking

ondertekenaar
DE CONINCK Monica - Min. van Werk,
inforumnummer
262159
essentie
Dit besluit wijzigt de voorwaarden om aanspraak te maken op tijdskrediet en de voltijdse, 1/2 en 1/5 loopbaanonderbreking. De wijziging is het gevolg van de begrotingsopmaak. Om recht te hebben op een voltijdse, 1/2 of 1/5 uitkering voor een loopbaanonder ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren