28.12.2011 KB wijz. KB 12.12.2001 betr. de dienstencheques

ondertekenaar
DE CONINCK Monica - Min. van Werk,
inforumnummer
262164
essentie
Dit besluit beperkt, met ingang van 01.01.2012, het aantal dienstencheques dat een gezin jaarlijks kan kopen tot 1000. Onder gezin wordt verstaan alle personen die volgens het attest van gezinssamenstelling uit het bevolkingsregister ingeschreven zijn op ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren