Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

25.11.1991 KB tot vaststelling van de datum van inwerkintreding en de toepassingsduur van art. 52 par. 1, 7° van Wet 15.12.1980 betr. de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Dit KB stelt bijzondere voorwaarden vast (art. 52 par. 1 7° Wet 15.12.1980) aan de toegang tot het grondgebied van personen van bepaalde landen tot ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren