MB houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betr. de uitvoering van het project 'Begeleiders art. 60, par. 7' van as 2 van het Operationeel Programma Doelstelling 'Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid' van de Federale Overheid - ESF 2007-2013, boekjaar 2015

ondertekenaar
BORSUS Willy - Min. van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw, en Maatschappelijke Integratie,
inforumnummer
268970
essentie

Voor het jaar 2013-2014 (boekjaar 2015), wordt een toelage van maximum 660000 EUR toegekend aan het project 'Begeleiders art. 60, par. 7', dat door de Programmatorische Overheidsdienst (POD) Maatschappelijke Integratie wordt uigevoerd. De verdel ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren