*05.11.1986 BVE wijz. voor het Vlaamse Gewest KB 22.06.1971 (...) publiekrechtelijke personen voor wie de bouw- en verkavelingsvergunningen (...) gemachtigde ambtenaar, de vorm (...) beslissingen (...) aanvragen tot verkavelingsvergunning

ondertekenaar
PEDE Jean - Gemeenschapsmin. van Binnenlandse Aangelegenheden en Ruimtelijke Ordening,
inforumnummer
27369
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren