10.03.1980 Wet betr. het verlenen van de eretitel van hun ambt aan de burgemeesters, aan de schepenen en aan de voorzitters van de raden van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn of van de gewezen commissies van openbare onderstand

ondertekenaar
GRAMME Georges - Min. van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Wetenschapsbeleid,
VAN ELSLANDE Renaat - Min. van Justitie,
inforumnummer
27440
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren