21.01.1993 KB tot bepaling van de voorwaarden en modaliteiten van het overleg bedoeld door art. 26 par. 2, van de organieke wet 08.07.1976 betr. de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gewijzigd bij Wet 05.08.1992

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Min. van Maatschappelijke Integratie, Volksgezondheid en Leefmilieu,
inforumnummer
27618
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren