11.12.1984 Wet wijz. van de artikelen 14, 15, 16, 17, 95, 105, 107 en 240 van het Kieswetboek en van artikel 29 van de wet van 19.10.1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen

ondertekenaar
GOL Jean - Min. van Justitie,
NOTHOMB Charles-Ferdinand - Min. van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt,
inforumnummer
27836
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren