BBHR tot toekenning van een globale subsidie van 1050000 EUR aan de Brusselse lokale besturen, in het kader van het diversiteitsbeleid in het Brusselse ambtenarenapparaat voor het jaar 2021

ondertekenaar
CLERFAYT Bernard - Min. bevoegd voor werk en beroepsopleiding, digitalisering en plaatselijke besturen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
279667
essentie

Voor het jaar 2021 kent dit besluit subsidies toe voor een totaalbedrag van 1050000 EUR aan de lokale besturen die in de periode van 01.01.2021 tot 31.12.2021 voor contractuele betrekkingen minstens 10 % werkzoekenden in dienst zullen genomen ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren