Inforum is de documentaire bron die gespecialiseerd is in het opzoeken, bewaren en beschikbaar maken van juridische en administratieve informatie voor lokale overheden.

30.07.1987 KB tot uitvoering van de dienstplichtwetten, gecoördineerd op 30.04.1962

Ieder jaar van 1 tot 31 oktober schrijft het college van burgemeester en schepenen, overeenkomsitg art. 4 van de diensplichtwetten, gecoördineerd op 30.04.1962, de Belgische burgers in die tijdens het lopende jaar de volle leeftijd van 16 jaar bereiken ...
Dit document is voor inforum-abonnees.  Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren