28.05.1956 Wet betr. ontplofbare en voor de deflagratie vatbare stoffen en mengsels en de daarmede geladen tuigen

ondertekenaar
LILAR Albert - Min. van Justitie,
REY Jean - Min. van Economische Zaken,
inforumnummer
28280
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren