21.02.1955 KB houdende vaststelling van de grondslagen voor de omslag van de uitgaven m.b.t. de gewestelijke gemeenteontvangers en wijz. KB 16.03.1935 tot instelling van een waarborgfonds voor het beheer van de gewestelijke gemeenteontvangers

ondertekenaar
LIEBAERT Henri - Min. van Financiën,
VERMEYLEN Piet - Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
28541
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren