13.11.1991 BVE wijz. KB 09.02.1976 houdende algemeen reglement op de giftige afval

ondertekenaar
KELCHTERMANS Theo - Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Natuurbehoud en Landinrichting,
inforumnummer
28571
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren