30.12.2014 KB tot inwerkingtreding van de art. 72 tot en met 80 van de wet 17.05.2006 betr. de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten

ondertekenaar
GEENS Koen - Min. van Justitie,
inforumnummer
288924
essentie

De art. 72 tot en met 80 van de wet 17.05.2006 treden in werking op 12.01.2015. Deze bepalingen betreffen de voorlopige invrijheidstelling om medische redenen.

...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren