12.12.2014 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 20.07.2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in het art. 8 van het dec. 18.07.2003 betr. het integraal waterbeleid, en van het BVR 12.12.2008 tot uitvoering van titel XVI van het dec. 05.04.1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid

ondertekenaar
SCHAUVLIEGE Joke - Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,
WEYTS Ben - Vlaams Min. van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn,
inforumnummer
288929
essentie

Dit besluit wijzigt het besluit dat de regels voor de toepassing van de watertoets vastlegt. Het gaat om technische aanpassingen alsook het verhelpen van een aantal onduidelijkheden. Het besluit voorziet onder meer dat de minister, bevoegd voor openbar ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren