05.12.2014 BVR houdende de toepassing van geïntegreerde gewasbescherming door professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen

ondertekenaar
SCHAUVLIEGE Joke - lVlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,
inforumnummer
288953
essentie

Dit besluit betreft de toepassing van geïntegreerde gewasbescherming door professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen. Het zet de richtlijn 2009/128/EG tot vaststelling van een kader voor communautaire actie ter verwezenlijking van een ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren