28.02.2014 Wet houdende instemming met het Protocol wijz. van het Verdrag inzake wederzijdse administratieve bijstand in fiscale aangelegenheden, gedaan te Parijs op 27.05.2010

ondertekenaar
GEENS Koen - Min. van Justitie,
REYNDERS Didier - Vice-Eerste Min. en Min. van Buitenlandse en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen,
inforumnummer
289049
essentie

Het wijzigingsprotocol waarmee deze wet instemming betuigt, integreert de nieuwe op internationaal niveau toegelaten norm inzake uitwisseling van inlichtingen voor fiscale doeleinden. Het bepaalt, onder andere, dat een land niet kan weigeren inlichting ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren