15.01.2015 BBHR wijz. BBHR 21.02.2013 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde aktes in de ordonnantie 21.12.2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omschreven handelingen

ondertekenaar
VANHENGEL Guy - Min. bevoegd voor Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
289223
essentie

De aangifteformulieren die worden gebruikt in het kader van de gewestbelastingen dienen te worden aangepast aan de nieuwe huisstijl die werd ingevoerd in de administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alsook aan de nieuwe benamingen van de adm ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren