09.01.2015 BVR wijz. BVR 17.03.2006 betr. de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betr. de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap, wat betreft de invoering van de beroepsprocedure en de verankering van de toetsingscriteria

ondertekenaar
BOURGEOIS Geert - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed,
VANDEURZEN Jo - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
289303
essentie

Dit besluit voorziet onder meer dat de regering, in het kader van de sociale integratie van personen met een handicap, de regels moet vastleggen voor de erkenning van een situatie als noodsituatie, de minimale inhoudelijke en procesmatige criteria moet ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren