19.12.2014 BVR wijz. diverse bepalingen van het BVR 18.07.2008 betr. de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap

ondertekenaar
MUYTERS Philippe - Vlaams Min. van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
inforumnummer
289343
essentie

Dit besluit wijzigt de terminologie in het BVR 18.07.2008 over de professionele integratie van personen met een arbeidshandicap, om ze in overeenstemming te brengen met deze van het collectief maatwerkdecreet (decreet dat de regelgeving van beschutte e ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren