10.04.2014 Wet wijz. wet 18.07.1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse

ondertekenaar
MILQUET Joëlle - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen,
TURTELBOOM Annemie - Min. van Justitie,
inforumnummer
289514
essentie

Deze wet voorziet in de afsluiting van een protocolakkoord tussen de Algemene Inspectie van de federale en van de lokale politie en het Comité P om de synergie tussen beide diensten te optimaliseren, de efficiëntie ervan te verhogen en de nadere same ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren