19.12.2014 BVR wijz. BVR 21.12.2012 betr. de toekenning van een subsidie voor de tolkuren Vlaamse Gebarentaal voor 2012-2013, 2013-2014 en het eerste trimester van 2014-2015

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Onderwijs,
inforumnummer
289516
essentie

De reglementering over de toekenning van een subsidie voor de tolkuren Vlaamse Gebarentaal in het onderwijs wordt aangepast. Het gaat om een verlenging van de looptijd van het subsidiebesluit en een uitbreiding van het aantal tolkuren.

...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren