19.12.2014 BVR wijz. diverse bepalingen van het KB 09.06.1999 houdende de uitvoering van de wet 30.04.1999 betr. de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

ondertekenaar
MUYTERS Philippe - Vlaams Min. van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
inforumnummer
289544
essentie

De normerende bevoegdheid voor de tewerkstelling van hooggeschoolde buitenlandse arbeidskrachten ingevolge de staatshervorming is met ingang van 01.07.2014 overgedragen aan de gewesten. In deze reglementering is een juridisch vacuüm ontstaan door de o ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren