05.02.2015 Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst nr. 128 betr. uitkeringen inzake invaliditeit, ouderdom en nagelaten betrekkingen, aangenomen te Genève op 29.06.1967 door de Algemene Arbeidsconferentie tijdens haar 51ste zitting

ondertekenaar
VANHENGEL Guy - Min. bevoegd voor Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
et al.
inforumnummer
289632
essentie

De Overeenkomst nr. 128 betreffende uitkeringen inzake invaliditeit, ouderdom en nagelaten betrekkingen, aangenomen te Genève op 29.06.1967 door de Algemene Arbeidsconferentie tijdens haar 51ste zitting, zal volkomen gevolg hebben.

...
type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren