27.05.2014 Wet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 17.07.2013 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betr. de implementatie van de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12.12.2006 betr. de diensten op de interne markt

ondertekenaar
DI RUPO Elio - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
289639
essentie

Dit samenwerkingsakkoord waarmee deze wet instemming betuigt, geeft gedeeltelijk uitvoering aan de Richtlijn 2006/123/EG van 12.12.2006 betreffende diensten op de interne markt. De taken van het één-loket, zoals omschreven in de dienstenrichtlijn, wo ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren