10.02.2015 Wet met betrekking tot geautomatiseerde verwerkingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de Belgische paspoorten en reisdocumenten

ondertekenaar
REYNDERS Didier - Vice-Eerste Min. en Min. van Buitenlandse en Europese Zaken, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen,
inforumnummer
289870
essentie

Deze wet schept een wettelijk kader voor de geautomatiseerde verwerking van gegevens van de Federale Overheidsdienst (FOD) Buitenlandse Zaken met het oog op de afgifte van paspoorten en reisdocumenten. Hierdoor kan de FOD Buitenlandse Zaken zijn taken ...

type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren