27.03.1985 BVE houdende reglementering van de handelingen die het grondwater kunnen verontreinigen

ondertekenaar
LENSSENS Jan - Gemeenschapsmin. van Leefmilieu, Waterbeleid en Onderwijs,
inforumnummer
28995
essentie
...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren