30.01.2015 BVR wijz. de sectorale regelgeving naar aanleiding van de overdracht van taken van het intern verzelfstandigd agentschap Zorginspectie aan het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

ondertekenaar
VANDEURZEN Jo - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
289979
essentie

Het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2014-2019 voorziet de fusie van het agentschap Zorginspectie en het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Hiervoor moeten de taken van het agentschap Zorginspectie worden overgedragen aan het departeme ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren