22.02.2015 KB wijz. KB 03.07.1996 tot uitvoering van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994

ondertekenaar
DE BLOCK Maggie - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
290054
essentie

Dit besluit wijzigt de reglementaire bepalingen betreffende de bijzondere voorwaarden inzake verkrijgen van het recht op de uitkeringen wegens arbeidsongeschiktheid voor de vrijwillig deeltijds werknemers. De reglementering beoogt voortaan ook het geva ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren