27.02.2015 BVR wijz. VLAREL met betrekking tot de bijzondere erkenningsvoorwaarden van boorbedrijven

ondertekenaar
SCHAUVLIEGE Joke - Vlaams Min. van Omgeving, Natuur en Landbouw,
inforumnummer
290141
essentie

De Dienstenrichtlijn stelt dat lidstaten van een dienstverrichter niet mogen eisen dat hij een bepaalde rechtsvorm heeft, behoudens onder strikte voorwaarden. Daarom past dit besluit het VLAREL aan voor wat betreft de bijzondere erkenningsvoorwaarden v ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren