16.03.2015 MB wijz. MB 24.06.2014 tot bepaling van de terugbetaling en het model van schuldvordering bedoeld in het KB 23.03.2007 betr. de terugbetaling door de Federale Overheidsdienst Justitie van de kosten in het kader van de uitvoering van de werkstraf en de dienstverlening

ondertekenaar
GEENS Koen - Min. van Justitie,
inforumnummer
290317
essentie

De termijn van 1 maart om de schuldvorderingen in het kader van de uitvoering van de werkstraf en de dienstverlening bij de FOD Justitie bekend te maken, kan door de prestatieplaatsen (waaronder de vzw’s en de gemeenten) niet worden nageleefd. Dit be ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren