19.03.2015 Ordonnantie houdende instemming met: het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming en bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, opgemaakt in Istanboel op 11.05.2011

ondertekenaar
VANHENGEL Guy - Min. bevoegd voor Financiën, Begroting, Externe Betrekkingen en Ontwikkelingssamenwerking van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
et al.
inforumnummer
290405
essentie

Het verdrag dat door deze ordonnatie wordt goedgekeurd, is gericht op het voorkomen en bestrijden van partnergeweld. Het is het eerste bindende instrument dat een wettelijk kader creëert om geweld tegen vrouwen en partnergeweld te voorkomen, slach ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren