19.07.2013 MB houdende de vastlegging van de nadere regels betreffende de subsidieverlening voor de aankoop van personenalarmtoestellen

ondertekenaar
VANDEURZEN Jo - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
290411
essentie

Lokale en regionale dienstencentra kunnen personenalarmsystemen uitlenen en een personenalarmcentrale organiseren (art. 5 van bijlagen VI en VII bij het BVR 24.07.2009). Dit besluit voert nieuwe regels in betreffende de subsidiëring van deze personena ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren