13.02.2015 BVR houdende uitvoering van het Antidopingdecreet 25.05.2012

ondertekenaar
MUYTERS Philippe - Vlaams Min. van Werk, Economie, Innovatie en Sport,
inforumnummer
290436
essentie

Dit besluit voert het nieuwe, gewijzigde Antidopingdecreet uit. Het heft het uitvoeringsbesluit bij het vorige antidopingdecreet op en voert een nieuwe regeling in die conform is aan de Code 2015, de nieuwe Wereldantidopingcode die in werking trad op 0 ...

type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren