22.02.2015 KB wijz. art. 164 van het KB 25.11.1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ondertekenaar
PEETERS Kris - Vice-Eerste Min. en Min. van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel,
inforumnummer
290467
essentie

Dit besluit voegt regels toe over de verificatie van de betalingen van de werkloosheidsuitkeringen in het Werkloosheidsbesluit. Indien uit de verificatieprocedure blijkt dat het verschil tussen het door de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) bere ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren