18.03.2015 KB wijz. KB 18.03.2014 tot bepaling van de goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn

ondertekenaar
JAMBON Jan - Vice-Eerste Min. en Min. van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Grote Steden en de Regie der gebouwen,
inforumnummer
290477
essentie

Dit besluit verduidelijkt het KB 18.03.2014. Meer bepaald geeft het een definitie van ’juwelen’ en wijzigt de gevallen waarin de goederen, andere dan geld, die ondanks hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard niet aan bedreiging onderhev ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren