19.03.2015 BBHR wijz. KB 25.04.2014 betr. de identificatie en de registratie van honden en MB 25.04.2014 betr. de identificatie en de registratie van honden

ondertekenaar
SMET Pascal - Min. bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
VERVOORT Rudi - Min.-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Territoriale Ontwikkeling, Stedelijk Beleid, Monumenten en Landschappen, Studentenaangelegenheden, Toerisme, Openbaar Ambt, Wetenschappelijk Onderzoek en Openbare Netheid,
inforumnummer
290510
essentie

In het kader van de regionalisatie van het dierenwelzijn past dit besluit de federale reglementering aan betreffende de identificatie en de registratie van honden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren