18.11.2014 MB wijz. art. 7bis en 7ter van het MB 22.06.2001 tot bepaling van sommige gegevens die de centra voor leerlingenbegeleiding moeten registreren

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vicemin.-President van de Vlaamse Regering en Vlaams Min. van Onderwijs,
inforumnummer
290523
essentie

Dit besluit wijzigt de art. 7bis (de te registreren gegevens) en 7ter (bewaren van deze gegevens in een dossier) van het MB 22.06.2001 tot bepaling van sommige gegevens die de centra voor leerlingenbegeleiding moeten registreren. De aanpassingen betref ...

type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren