27.03.2015 Wet tot bekrachtiging van het KB 02.04.2014 tot vaststelling van de nadere regels betr. een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt

ondertekenaar
MARGHEM Marie-Christine - Min. van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling,
inforumnummer
290531
essentie

Het KB 02.04.2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt wordt bekr ...

type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren